Barnehage i Langgata 74

Sandnes sentrum (gamle kulturskolen)

2015

Type:

Landskap

Samarbeidspartner:

ArkVest, Multiconsult m.fl.

Størrelse:

3000 m²

Kunde:

Sandnes Eiendom

Status:

Prosjektert

Ombygging av Sandnes gamle kulturskole til barnehage, hvor Aros har tegnet uteområdene til barnehagen.

Sandnes kommunes første sentrumsbarnehage, i spennende omgivelser i og omgitt av verneverdige bygninger. Terrenget som var disponibelt til uteområder for barnehagen er dels veldig bratt og dels asfaltert/hellelagt parkeringsplass etc. Grunnet støy må også mesteparten av lekeområdet plasseres bak en støyskjerm.

Utearealet er knapt, og det har vært viktig å få inn mest mulig lekefunksjoner, samtidig som det skapes ulike soner for de minste og de største barna. Skråningen i nordøst blir tatt i bruk til klatreløype som vil utfordre de største barnas motorikk, mens området lengst sør blir tilrettelagt for sandlek og småbarn. Dagens parkeringsplass tilrettelegges for aktiviteter som ballspill, rollelek og husker. Det er også lagt opp til frukttrær og busker med spiselige bær som barna kan forsyne seg av.

Støyskjermen ut mot gata er utformet med vekt på å passe inn i omgivelsene, og viderefører elementer fra fasadene i Langgata 72 og 74. Den er tegnet med store vinduer som vil åpne for visuell kontakt mellom barna på lekeplassen og gående på fortauet.

Lekeplassen vil også fungere som en kvartalslekeplass på ettermiddags-/kveldstid og i helgene, som kan brukes av både beboere i området og tilreisende til sentrum.