Brueland Gård

Sandnes, Norge

2017

Type:

Bolig og fritid

Samarbeidspartner:

Størrelse:

5000 m²

Kunde:

Veidekke Bolig, Block Berge Bygg AS

Status:

Under oppførelse

Brueland Gård - Sandvedparken som hage - Boligblokker med 32 leiligheter

Et samspill mellom prosjektet og parken var utgangspunktet. Byggene skal gli naturlig inn i miljøet i den flotte naturen gjennom materialvalg av samme kvalitet.  Prosjektet består av 3 lavblokker i 4 etasjer. Etasjen er inntrukket fra underliggende etasjer. Felles parkeringsanlegg under bakken binder blokkene sammen. 

De 3 blokkene ligger forskutt innbyrdes i plan , litt skråstilt til vei og jernbane. Demed tilpasser de seg på en god måte eksistrende villabebyggelse.

3D illustrasjon: Ensign