Iglemyr Skole

Austrått, Sandnes

2014

Type:

Landskap

Samarbeidspartner:

Arkipartner

Størrelse:

6500 m²

Kunde:

Sandnes Kommune

Status:

Ferdig bygget

Komplett ombygging av utearealene til Iglemyr skole i forbindelse med at skolen har fått et nytt tilbygg.

Grunnet behov for økt kapasitet har Iglemyr skole blitt utvidet med et tilbygg. I denne forbindelse har skolens uteområde gjennomgått en fullstendig ombygging. 

Iglemyr skole har fått sitt navn fra Iglmyr, ei myr som ligger like inntil skolen. Skolen er stolt av beliggenheten og nærheten til ei myr der blant annet den truede amfibien Liten Salamander holder til. Myren brukes i undervisningen med ekskursjoner til myren for å studere dens dyre- og planteliv.

Vårt konsept tar utgangspunkt i denne nærheten til myren som har gitt skolen sitt navn og vi forsterker kontakten med det grønne og trekker dette inn i skolegården. Grøntområdet som Iglemyr ligger i består i tillegg til selve myren også av tørrere områder med små hauger. I yttergrensen av skolegården legges det opp hauger som gjenspeiler haugene rundt Iglemyr men med et mer oppstrammet formspråk. Mellom haugen holdes en sone åpen for å gi en god visuell kontakt med Iglemyr og det grønne. Innenfor haugene ligger en lekesone med trær og «Tarzanjungel», stedbygd klatrevegg, husker og areal for ballek.

Den grønne sonen ligger i overgangen mot myren. Resten av skolegården er åpnet opp for å oppnå en god samlingsplass/festplass og samtidig tilført leke-/ oppholdselementer som «den nye myr», et nedsenket basseng med mulighet for vannspeil og skøytebane, trampoliner og balanselek samt rause sittemuligheter i skolegården. Salamanderen er benyttet som symbol ved design av sykkelstativ og som emblem i lys-gobo som tegner salamandersymbol ned i skolegården.

Ny belysning med spot-lys i ulike høyder bidrar til et spennende uterom, spesielt i mørket der lyskjeglene iscenesetter uterommet og skaper stemning.