Kannik Skole

Stavanger

2018

Type:

Utdanning

Samarbeidspartner:

Størrelse:

700 m²

Kunde:

Stavanger Eiendom

Status:

Byggestart 2017

Grunnet behov for økt kapasitet skal Kannik skole utvides med et tilbygg. Tilbygget skal inneholde klasserom/baserom, grupperom, formidlingsrom samt støtterom til disse.

Vårt konsept tar utgangspunkt i en utvidelse og forlengelse av skolens bygg C, det nordligste bygget på skolen. Plasseringen muliggjør en selvstendig enhet, og gode muligheter for oppdeling av skoletrinn. I tillegg gir plasseringen andre fordeler. Skolens bygg C har ikke heis, og ved å installere dette i nybygg og åpne mellom byggene vil spesialrommene i bygg C lett kunne nyttes av bevegelseshemmede.  

Planløsningen legger opp til en funksjonell og praktisk ny skoledel – med få og sparsommelige gangarealer og god oversikt mellom rommene. Det legges opp til variert bruk i større eller mindre grupper, med rom plassert nær og inntil hverandre. Planene og linjene i bygget er enkle og rene, og legger opp til gode rom med godt lys. Som en kontrast til den enkle og rene planløsningen bryter vi fasaden med vinduer plassert tilsynelatende tilfeldig. 

Et lekent og rent utformet volum er med på å skape et spennende tilbygg til Kannik skole.