Landås Skole

Bergen

2016

Type:

Interiør

Samarbeidspartner:

Lund og Laastad Arkitekter AS

Størrelse:

5500 m²

Kunde:

Sognnes Bygg AS

Status:

Ferdig

Interiøroppdrag for nye Landås skole

Elevene ved Landås skole har siden skolen ble stengt i 2012, hatt sin undervisning i midlertidige lokaler. Nye Landås skole vil skoleåret 2015-2016 ha et elevtall på 400 elever fra 1. til 7. trinn med 2 til 3 klasser på hvert trinn.

Skolen har en spesialavdeling med 11 elever.

Interiøroppdraget besto av konsept, farge- og materialgvalg, møbleringsplaner, løst inventar, skjemategninger av alt fast inventar og møbelbeskrivelse – alt i tett samarbeid med arkitekt, rektor, byggherre og Bergen kommune.

Gjennom materialer, farger, design av folie og møbelvalg er det skapt en levende skole med alternative møbleringer i baser og klasserom. Det er spesielt lagt vekt på flerbruk og fleksibilitet ved valg av både løst inventar og måten en løser det faste inventaret. Standarbeskrivelsen for skoler i Bergen kommune ga grunnlaget for møbleringsplanen.