Leiligheter på Fantoft

Fantoft , Bergen kommune

2015

Type:

Bolig og fritid

Samarbeidspartner:

B Telle Trearbeid AS

Størrelse:

2450 m²

Kunde:

Wahl Eiendom Boligutvikling AS

Status:

Frittliggende boligblokker og utendørsanlegg i Bergen

2 boligblokker på Fantoft Bergen. Fortettingsprosjekt beliggende nær Fantoft studentby i overgangen til villabebyggelse. 2 blokker på 3 etasjer med felles parkeringskjeller. Utendørsanlegget er utformet som en grønn lunge, mye av eksitrende vegetasjon bevares og oppholdsarealer tilpasses terrenget i størst mulig grad.   

18 leiligheter fra   70 – 160 m2.  Byggemetode elementer i tre,  Sotrabjelken i etasjeskiller og tak.