Meierigaarden

Nærbø, Norge

2015

Type:

Bolig og fritid

Samarbeidspartner:

Størrelse:

14000 m²

Kunde:

OBOS Hetland Nye Hjem AS

Status:

Rammesøknad

Boligbebyggelsen er organisert som en karrébebyggelse rundt et grønt lekeareal.

Bygningene og disponeringen av de private og offentlige funksjonene er satt sammen på en måte som sikrer kvalitet både for de private boligene og for det offentlige rommet. Boligene er orientert for å gi optimale lysforhold og sol-/skyggesituasjon på både private og felles utearealer. Store åpne leke- og uteoppholdsareal er plassert sentralt i området, samtidig som offentlige uterom er sikret for å gi aktivitet og liv i området.

Illustrasjon: Ensign