Strømsheia

Kristiansand, Norge

2014

Type:

Næring og kultur

Samarbeidspartner:

Rambøll Norge

Størrelse:

125000 m²

Kunde:

Strømsheia Næringsutvikling AS

Status:

Skisseprosjekt - Grunnlag for ny detaljreguleringsplan

Strømsheia er et prioritert utbyggingsområde tett på Kristiansands kollektivakse. Vårt oppdrag var å utvikle et skisseprosjekt som grunnlag til en ny detaljreguleringsplan.

Målet var å utvikle et næringsområde med 95 000 m² BRA samt et boligområde med inntil 268 boenheter. Utfordringen lå i å kombinere disse formålene uten at de kom i konflikt med hverandre.

Løsningen var å plassere formålene slik at naturomgivelsene kunne skjerme de ulike bebyggelsene fra hverandre.