Subsea 7, Campus I og II

Forus, Sola kommune

2007

Type:

Næring og kultur

Samarbeidspartner:

Prosjektering er utført i Aros og Rambøll. Foto: Einar Sira

Størrelse:

22500 m²

Kunde:

Subsea 7 / Block Berge Bygg

Status:

Komplekst og kompakt kontorbygg.

Campus I består av 3 bygningsvolumer i 5 etasjer som forbindes med et sentralt overdekket atrium. Anlegget er bygget med tanke på stor fleksibilitet i forhold til kontorlayout. Det er lagt vekt på å samle alle faste installasjoner i egne soner samt å etablere korte kommunikasjonsveier mellom avdelingene. Avdelingene er i dag preget av åpne kontorløsninger med ca. 10% cellekontorer. Deler av 1. etasje er disponert til parkering, og for øvrig hovedinngang og resepsjon. Parkeringsarealet er utformet slik at det lett kan ombygges til fullverdig kontorareal. 1 2.etasje ligger felles kantine, store møterom og et overdekket ”fellestorg”.

 

Campus II er utvidelse av anlegget med nye kontorblokker, gangforbindelse til Campus I og et tilhørende parkeringshus. Bygget er tilnærmet en speilvendt utgave av Campus I og følger samme prinsipp. Parkeringshuset er utformet slik at det kan ombygges til en ren kontorblokk og forbindes til de øvrige blokker med en glassoverdekking. I Campus II er den ene blokk oppført som en flerbrukshall/idrettshall med tilhørende garderober.