Tine Meieriet Jæren

Hå kommune

2012

Type:

Næring og kultur

Samarbeidspartner:

Utført i Rambøll og Aros

Størrelse:

41000 m²

Kunde:

Tine

Status:

Stormeieri for ost og smørprodukter

Anlegget kan kort beskrives som et produksjonsanlegg sammenbundet av en transport- og besøkskorridor. Ulike produksjonsenheter ligger som fløyer ut fra denne hovedaksen. Anlegget gjenspeiler ostens produksjonsvei fra melkemottak til høylager via mysebehandling, ysteri, modning, pakking og lagring. Anlegget mottar årlig 200 millioner liter melk som omdannes til Jarlsbergost, Norvegia, mozzarella, prim og smørprodukter samt pulverprodukter. Komplekst og krevende prosjektering.