Torgveien, Tannhelsesenter

Torgveien, Stavanger kommune

2015

Type:

Interiør

Samarbeidspartner:

Store ROM

Størrelse:

1800 m²

Kunde:

Westco Eiendom

Status:

Ferdig

Torgveien er et utleiebygg for helserelatert virksomhet. Bygget ligger sentralt i Hillevåg nær Stavanger Universitetssjukehus.

Anlegget i 4 etasjer er fleksibelt i forhold til leietakere med helserelatert virksomhet. SUS er hovedleietaker og har spesialtilpasset en dagkirugisk avdeling med 5 operasjonssaler samt tilhørende behandlingsrom. I 2. etasje ligger Brystdiagnostisk senter og endokrinkirurgi. 

3. etasje er innredet som Tannhelsesenter for Rogaland fylke. Kompetansesenteret har spesialist-tannbehandling, rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell, forskning og fagutvikling, etterutdanning av tannhelsepersonell og deltakelse i desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

Layout og prosjektering er gjort av Aros arkitekter AS. Innredning er utført i samarbeid med STORE ROM interiørarkitekter.