Wikborg Rein

Bergen

2010

Type:

Interiør

Samarbeidspartner:

Eke interiørarkitekter AS, Rambøll Bergen

Størrelse:

1500 m²

Kunde:

Advokatkontoret Wikborg Rein

Status:

Ferdig

Rehabilitering av kontorlokalene til Advokatkontoret Wikborg Rein.

Totalrenovering av kontorlokale i Handelens og Sjø­fartens Hus i Bergen. Bygget er tegnet av arkitekt Bredo Greve i 1913.

Wikborg Rein ønsket seg nye, lyse og tidsmessige lo­kaler, underordnet bygget sin stil og arkitektur. In­teriøret skulle gi et solid og moderne uttrykk.

Resepsjonsområdet, sammen med den spesialtegnede re­sepsjonsdisken, gir inngangspartiet et moder­ne særpreg som reflekterer firmaets ansikt utad.

Konsept, design og uttrykk har tatt rom for mer lys i fellesareal, mer homogen størrelse på celle­kontorene og et uttrykk som reflekterer kundens ønsker om et moderne særpreg. Innebygde, spesialtegnede reo­ler med bøker, dannar rammen rundt et særpreg som også viser til byggets kvaliteter og uttrykk.